คู ฮารา-Burning Sun

ข่าวฉาว Burning Sun: คดีสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลี (K-Pop)

คดี Burning Sun ที่สร้างความสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ว่า สโมสร Burning Sun ซึ่งมี ซึงรี อดีตสมาชิกวง BIGBANG เป็นหุ้นส่วน เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง ยาเสพติด และการค้าประเวณี