ราคาน้ำมันวันนี้ 10 มี.ค.65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ขึ้นทุกชนิด 80 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 10 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

  • เบนซิน 95 : 47.56 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 40.15 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 39.88 บาทต่อลิตร
  • E20 : 38.04 บาทต่อลิตร
  • E85 : 32.34  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร