รู้จัก พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตัวเต็ง ผบ.ตร.คนที่ 14 

รู้จัก พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตัวเต็ง ผบ.ตร.คนที่ 14 

ประวัติของ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์

 • ชื่อ-นามสกุล: พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
 • ชื่อเล่น: รอย
 • วันเกิด: 14 ตุลาคม พ.ศ. 2505
 • ภูมิลำเนา: อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท: หลักสูตรการป้องกันประเทศมหาดไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ระดับปริญญาเอก: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับราชการ

 • เข้ารับราชการตำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยได้รับยศเป็นรองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
 • เติบโตในหน้าที่การงานเรื่อย ๆ จนได้รับตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ในปี พ.ศ. 2564 และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2565
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นผบ.ตร. คนที่ 13 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผลงานสำคัญ

 • เป็นที่รู้จักจากผลงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะคดียาเสพติด
 • เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ในปี พ.ศ. 2562 และเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในปี พ.ศ. 2563

เครดิต https://www.enforno.com/news/roy-ingpairot/